World War II: From the Frontlines (2023) สงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 6

World War II: From the Frontlines (2023) สงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 6
เรื่องย่อ

World War II: From the Frontlines (2023) สงครามโลกครั้งที่ 2 ซีรีส์สารคดีชุดนี้นำเสนอภาพสงครามโลกครั้งที่สองที่มีสีสันชีวิตชีวาอย่างไม่เคยมีมาก่อน ด้วยภาพฟุตเทจที่ผ่านการปรับปรุงสีสันและเสียงสนทนาจากทุกฝ่ายที่เข้าร่วมสงคราม

LOADING
ค้นหา