Vampire in the Garden (2022) แวมไพร์ในสวน ตอนที่ 5

Vampire in the Garden (2022) แวมไพร์ในสวน ตอนที่ 5
เรื่องย่อ

Vampire in the Garden (2022) แวมไพร์ในสวน เรื่องราวของแวมไพร์ที่นำโรคระบาดมาให้กับมนุษย์ เมื่อมีเลือดมากมายพวกมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเร็วจนมนุษย์ไม่สามารถต่อกรกับมันได้ จนกระทั่งได้เสียดินแดนส่วนใหญ่ให้กับแวมไพร์ จากนั้นมนุษย์เลยสร้างเมืองแห่งแสงขึ้นมาเพื่อป้องกันแวมไพร์ ไม่ให้เข้ามารุกราน แต่ทว่าแวมไพร์กลับซ่อนตัวอยู่ทุกเงามืด เพราะกลัวว่าประสาทสัมผัสที่ไวของมันจะได้ยิน เมืองแห่งแสงจึงตั้งกฎห้ามมีเสียงดนตรี

LOADING
ค้นหา