Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง Season 3 (2022) ตอนที่ 8

Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง Season 3 (2022) ตอนที่ 8
เรื่องย่อ

เจ็ดปีหลังจากที่โลกกลายเป็นดินแดนรกร้างอันเยือกแข็งเศษที่เหลือของมนุษยชาติอาศัยอยู่บนรถไฟที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาซึ่งหมุนวนไปทั่วโลกที่ซึ่งสงครามชนชั้นความอยุติธรรมในสังคมและการเมืองแห่งการเอาชีวิตรอดเกิดขึ้น

LOADING
ค้นหา