Shadow and Bone ตำนานกรีชา Season 1 ตอนที่ 8

Shadow and Bone ตำนานกรีชา Season 1 ตอนที่ 8
เรื่องย่อ

อาลีนา สตาร์คอฟ สาวกำพร้านักวาดแผนที่ตกเป็นเป้าของกลุ่มอำนาจชั่วทั่วสารทิศ หลังจากปลดปล่อยพลังพิเศษที่อาจพลิกชะตาของโลกท่ามกลางวิกฤตของสงคราม

LOADING
ค้นหา