Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง ตอนที่ 10

Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง ตอนที่ 10
เรื่องย่อ

Ooku The Inner Chambers (2023) โอคุ โชกุนหญิงบัลลังก์หลวง ในสมัยเอโดะของญี่ปุ่น (พ.ศ. 2146 ถึง พ.ศ. 2411) โรคประหลาดชนิดใหม่ที่เรียกว่าโรคอีสุกอีใสได้เริ่มคุกคามผู้ชายในประเทศ ภายในแปดสิบปีนับจากการระบาดครั้งแรก ประชากรชายลดลงเหลือหนึ่งในสี่ของประชากรหญิงทั้งหมด ผู้หญิงรับบทบาททุกอย่างที่ผู้ชายได้รับมาแต่ดั้งเดิม แม้แต่บทบาทของโชกุนก็ตาม ผู้ชายซึ่งเป็นผู้หล่อเลี้ยงชีวิตอันมีค่า ได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวัง และผู้ชายที่สวยที่สุดก็ถูกส่งไปรับใช้ในห้องภายในของโชกุน

LOADING
ค้นหา