One Piece Season 20 วันพีช วาโนะคุนิ ซีซั่น 20 | ทั้งหมด 203 ตอน

Synduality Noir (2023) ซินดูอาลิตี ตอนที่ 5

Synduality Noir (2023) ซินดูอาลิตี ตอนที่ 5
เรื่องย่อ

Synduality Noir (2023) ซินดูอาลิตี ในปี ค.ศ. 2099 โลกได้พบปัญหาฝนพิษสีฟ้า Blueschist ที่คร่าชีวิตมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกเกือบทั้งหมด ประชากรกว่า 92% เสียชีวิต ที่เหลือรอดได้หลบซ่อนในใต้ดิน ในเมือง Amasia เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่า Tears of the New Moon ผ่านไปร่วมร้อยปี ในโลกที่สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป มนุษย์และ AI ที่ร่วมมือกัน กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหม่อีกครั้ง

LOADING
ค้นหา