Life on Our Planet (2023) ชีวิตบนโลกของเรา ตอนที่ 8

Life on Our Planet (2023) ชีวิตบนโลกของเรา ตอนที่ 8
เรื่องย่อ

Life on Our Planet (2023) ชีวิตบนโลกของเรา วิวัฒนาการ การแข่งขัน การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมหาศาล สามสิ่งนี้คือกฎพื้นฐานที่นำไปสู่จุดรุ่งเรืองและตกต่ำของสิ่งมีชีวิตบนโลกในช่วงสี่พันล้านปีที่ผ่านมา

LOADING
ค้นหา