Chainsaw Man (2022) | ทั้งหมด 1 ตอน

Chainsaw Man (2022) EP.1

Chainsaw Man (2022) EP.1
เรื่องย่อ

ทัตสึกิ ฟูจิโมโตะ ได้เขียนให้เรื่องนี้ตั้งอยู่บนโลกแฟนตาซี ที่ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์ แต่ยังมีปีศาจอาศัยอยู่ด้วย

ปีศาจเหล่านี้มาจากนรก พวกมันสามารถเลียนแบบรูปร่างและพละกำลังของสิ่งที่มนุษย์หวาดกลัวได้ ในเรื่องคุณจะได้พบกับปีศาจปืน, ปีศาจงู, ปีศาจจิ้งจอก ฯลฯ ยิ่งมนุษย์หวาดกลัวมากเท่าไหร่ ปีศาจที่เกิดมาจากความกลัวนั้นก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ในทางตรงข้ามก็เช่นกัน หากมนุษย์ไม่กลัว ปีศาจก็จะอ่อนแอลง

อย่างปีศาจจากนรก พวกมันแข็งแกร่งเพราะมนุษย์จำนวนมากหวาดกลัวความตาย กลัวการตกนรก ในทางตรงกันข้าม ปีศาจองุ่นนั้นอ่อนแอสุด ๆ เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่กลัวมัน

LOADING
ค้นหา