Whistle Blower (2014)

Whistle Blower (2014)
เรื่องย่อ

“The Whistleblower นำเค้าโครงมาจากเรื่องจริงของ ดร.ฮวางอูซอก นักวิจัยชาวเกาหลี เรื่องราวของ ดร.ลีจางฮวาน (ลีกยองยอง) ที่ได้รับการชื่นชมจากผู้คนและสื่อต่างๆหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในการโคลนนิ่ง
สเต็มเซลล์ของมนุษย์ ผู้ผลิตรายการข่าวยุนมินชอล (พัคแฮอิล) ได้รับโทรศัพท์จากบุคคลลึกลับ ซึ่งก็คือชิมมินโฮ (ยูยอนซอก) อดีตนักวิจัยที่เคยร่วมทำงานวิจัยสเต็มเซลล์ร่วมกับดร.ลีจางฮวาน ชิมมินโฮออกมาเปิดเผยว่างานวิจัยของดร.ลีเป็นงานวิจัยที่ผิดจรรยาบรรณ ยุนมินชอลเชื่อเขาและตัดสินใจนำเรื่องนี้เผยแพร่สู่สาธารณะ”

LOADING
ค้นหา