The Lion King 3 1/2 (2004) เดอะ ไลอ้อน คิง 3

The Lion King 3 1/2 (2004) เดอะ ไลอ้อน คิง 3
เรื่องย่อ

ยังคงร้องขอให้พัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเข้ามาโดยพิจารณาจาก วิธีที่พวกเขาไม่พบในตอนต้นของเรื่องหรือที่ใดก็ตามจนกระทั่งผ่านไปส่วนใหญ่ Pumbaa แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มของพวกเขาสิ่งที่เริ่มต้นก่อนการเดินทางของ Simba จะเริ่มขึ้น

LOADING
ค้นหา