Stowaway (2021)

Stowaway (2021)
เรื่องย่อ

ลูกเรือสามคนในภารกิจสู่ดาวอังคารต้องเผชิญกับทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้เมื่อผู้โดยสารที่ไม่ได้วางแผนทำอันตรายต่อชีวิตของทุกคนบนเรือ

LOADING
ค้นหา