Hotel Inferno 2 The Cathedral of Pain (2017)

Hotel Inferno 2 The Cathedral of Pain (2017)
เรื่องย่อ

หลังจากถูกสังหารโดยลัทธิมิสสแตนเดรียแฟรงค์ก็พ่ายแพ้ในระดับพิเศษของนรก โรงแรมอินเฟอร์โน ตอนนี้แฟรงค์ต้องรวบรวมธาตุทั้งห้าที่ประกอบด้วยวิญญาณมนุษย์เพื่อที่เขาจะได้กลับมายังโลกและทวงร่างของเขากลับคืนมา

LOADING
ค้นหา