Hotel Artemis 2018

Hotel Artemis 2018
เรื่องย่อ

‘โฮเทล อาร์เทมิส’ ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส อนาคตอันใกล้ซึ่งเต็มไปด้วยความจลาจล เรื่องราวของนางพยาบาลผู้เปิดห้องฉุกเฉินลับเฉพาะสมาชิกสำหรับอาชญากร

LOADING
ค้นหา