Cold in July (2014)

Cold in July (2014)
เรื่องย่อ

เมื่อพ่อต้องป้องกันตัวเองจากฆาตกรรมที่เพิ่งพ้นโทษออกมา พวกเขาต้องเปลี่ยนเส้นทางหลังพบว่าตัวเองตกอยู่ในอันตราย ขณะที่กำลังเผชิญหน้าฆาตกรรมที่เพิ่งพ้นโทษออกมาและความสับสนภายในใจของเขาเอง

LOADING
ค้นหา